Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng dự thảo: 13/5/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/6/2022
Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

giới thiệu toàn văn nội dung và lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi