Dự thảo Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tìm kiếm, cứu nạn trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé thuộc tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tìm kiếm, cứu nạn trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé thuộc tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 9/5/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 8/6/2017
Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông Vận tải
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi