Dự thảo Góp ý Dự thảo "Nghị quyết thông qua Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị"
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Góp ý Dự thảo "Nghị quyết thông qua Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị"
Ngày đăng dự thảo: 29/8/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/9/2016
Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông Vận tải

 

 

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi