Dự thảo Góp ý Dự thảo Tờ trình của UBND về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị.
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: Góp ý Dự thảo Tờ trình của UBND về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị.
Ngày đăng dự thảo: 29/8/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/9/2016
Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông Vận tải
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi