Dự thảo Bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007, Quyết định số 249/QĐ-2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007, Quyết định số 249/QĐ-2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 8/4/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 8/5/2019
Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông Vận tải

 Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bổ lệ phí đào tạo lái xe

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi