Dự thảo Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tổ chức quản lý, công bố hoạt động của bãi đổ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tổ chức quản lý, công bố hoạt động của bãi đổ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày đăng dự thảo: 20/9/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/10/2016
Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông Vận tải
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi