Dự thảo Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày đăng dự thảo: 1/9/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 1/10/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông Vận tải
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi