Dự thảo Góp ý dự thảo Tờ trình, Phương án, Quyết định về việc phê duyệt phương án giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Góp ý dự thảo Tờ trình, Phương án, Quyết định về việc phê duyệt phương án giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày đăng dự thảo: 29/11/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 29/12/2016
Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông Vận tải
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi