Dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 31/5/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/6/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi