Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét dư thừa để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét dư thừa để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 16/11/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 16/12/2017
Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi