Dự thảo Về việc góp ý dự án Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2025.
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Về việc góp ý dự án Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2025.
Ngày đăng dự thảo: 5/2/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 7/3/2018
Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT
Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
Góp ý vào dự thảo quy hoạch chăn nuôi 2016-2025
Sau khi nghiên cứu nội dung bản dự thảo dự án Quy hoạch Phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025. UBND huyện Mộ Đức đề nghị bổ sung một số nội dung như sau: 1. Tại Mục II, Khoản 3 (Tỉnh Quảng Ngãi) trang 4, bổ sung Quyết định số 1756/QĐ-UBND, ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc cho Chủ trương đầu tư Dự án trang trại Bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi. 2. Tại Biểu 24: Dự kiến vùng chăn nuôi bò phân theo địa bàn huyện, thành phố đến năm 2025; bổ sung thêm thị trấn Mộ Đức. 3. Tại Biểu 28: Dự kiến bố trí quỹ đất trồng cỏ tập trung tại các huyện, thành phố đến năm 2025; bổ sung thêm các xã, thị trấn: Đức Minh, Đức Tân, Đức Thạnh và thị trấn Mộ Đức. 4. Tại Biểu 29: Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo địa bàn huyện, thành phố đến năm 2025; bổ sung thêm các xã, thị trấn: Đức Lân, Đức Nhuận, Đức Thạnh và thị trấn Mộ Đức.
Ngày: 06/03/2018 09:24:31 AM Bởi: Nguyễn Mậu Châu
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi