Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày đăng dự thảo: 9/2/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/3/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi