Dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày đăng dự thảo: 20/10/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/11/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi