Dự thảo Ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
Ngày đăng dự thảo: 15/11/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/12/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT

 .

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi