Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng
Ngày đăng dự thảo: 14/12/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 13/1/2018
Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ

 Quy chế Thi đua, khen thưởng

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi