Dự thảo Chính sách hỗ trợ thôi việc cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Chính sách hỗ trợ thôi việc cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ
Ngày đăng dự thảo: 25/6/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/7/2020
Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi