Dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 22/9/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/10/2020
Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ

Nghị quyết quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
Góp ý
Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét mức phụ cấp cho NHĐKCT, thứ nhất vì so với cán bộ Công chức họ còn được nâng ngạch lương. Nếu như vậy thì quá thiệt thòi cho kct ạ. Người hoạt động kct thì chỉ đc hưởng phụ cấp chứ có được hưởng lương như cán bộ Công chức đâu. Do đó tôi xin kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét giải quyết những ý kiến đóng góp của mọi người để người hoạt động kct có tinh thần hơn trách nhiệm hơn với công việc. Thứ 2 về mức hỗ trợ cho chi hội trưởng, bí thư chi đoàn ở thôn nếu mà lấy tiền hội phí thu vào để chi ra thì có lẽ chỉ chi đc 1 tháng. Thứ 3 về mức hỗ trợ 1.8trd trên 1 chi hội theo dự thảo này K có. Chắc có lẽ hoạt động của từng chi hội sẽ giảm xuống
Ngày: 21/10/2020 08:22:52 PM Bởi: Đỗ Thị Thúy
Không có tiêu đề
Sau khi đọc nội dung của dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, bản thân nhiệt liệt hưởng ứng. Tuy nhiên về nội dung mức phụ cấp, tôi cho rằng là quá thấp so với mặt bằng thu nhập chung trong khi công việc lại gói gọn và càng nhiều. Ví dụ: anh A hệ số phụ cấp 1,12x1.490.000=1.668.800 đồng/tháng anh nhận đươc và lấy 1.668.800đồng:23(ngày anh làm việc trong một tháng)= 72.600 đồng/người/ngày. với số tiền thu nhập như thế đừng nói nuôi gia đình, nuôi bản thân cũng không đủ,kể cả có thêm khoản phụ cấp bằng đại học hay kiêm nhiệm cũng khiến những đối tượng này gặp nhiều khó khăn.Vì vậy, rất mong HĐND tỉnh xem xét lại.
Ngày: 13/10/2020 12:01:45 AM Bởi: Cao Đại
Không có tiêu đề
Theo tôi đề nghị HĐND tỉnh Quảng Ngãi nên xem xét lại mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách. Xã hội ngày một đi lên, mức tiêu dùng ngày càng cao thì với mức phụ cấp như vậy cũng không đủ họ nuôi sống bản thân chứ đừng nói đến gia đình. Cần nghiên cứu nâng mức phụ cấp cho họ và hỗ trợ thêm bằng cấp (Đại học) để khuyến khích họ công tác được tốt. Hầu như những người hoạt động không chuyên trách tại UBND xã, phường điều làm 8 tiếng mỗi ngày thì lấy đâu ra thời gian mà họ làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Vì vậy kính mong HĐND tỉnh xem xét nâng cao mức phụ cấp để đảm bảo đời sống cho họ được tốt hơn!
Ngày: 12/10/2020 04:52:52 PM Bởi: Nguyễn Yến Linh
Không có tiêu đề
Theo tôi, đối với xã loại 2 bố trí 12 người thì gồm các chức danh sau: Khối đảng 01 người phụ trách tổ chức- kiểm tra, tuyên giáo-Dân vận và văn phòng; Khối MT đoàn thể 05 người gồm PCT MT, ND, PN, TN, CCB: Khối chính quyền 6 người nên nhập chức danh Kế hoạch, giao thông, thủy lợi với Thú y cơ sở cho một người phụ trách. Đối với mức phụ cấp cho cán bộ Không chuyên trách ở cấp xã theo dự thảo từ 1,12 đến 1,15 là quá thấp. Do vậy, theo tôi nên giữ nguyên hệ số phụ cấp 1,3 như hiện nay hoặc cao hơn NQ số 06/2014/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi và giữ nguyên hỗ trợ bằng cấp.Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo dự thảo từ 1,00 là quá thấp. Do vậy, theo tôi nên giữ nguyên hệ số phụ cấp như hiện nay. Còn về số hộ ở thôn, theo tôi cứ số hộ tăng lên bao nhiêu thì phụ cấp phải tăng theo tương ứng chứ tính như dự thảo là chưa hợp lý vì hiện này sau khi sáp nhập theo NQ 15/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 thì nhiều thôn hiện nay có từ 900-1.000 hộ với mức phụ cấp như trên là chưa hợp lý, so với sự phát triển KT-XH hiện nay./.
Ngày: 02/10/2020 03:12:53 PM Bởi: Đỗ Thanh Đình
Không có tiêu đề
xã loại 2 bố trí 12 người nhưng dự thảo 14 người vậy theo tôi chức danh: xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp không cần thiết vì chức danh này về cơ bản công chức địa chính - xây dựng, nông nghiệp, đô thị môi trường đảm nhận. Thứ 2 chức danh văn hóa, thể dục, thể thao, công tác xã hội, dân số, gia đình trẻ em. Chức danh này đã có công chức văn hóa xã hội đảm nhận, về dân số hiện nay do viên chức trạm y tế đảm nhiệm, chỉ còn trẻ em nên ghép vào chức danh đài truyền thanh.Về chế độ chính sách nên nghiên cứu một là giữ nguyên 1,3 hai là cao hơn chứ xã hội ngày một phát triển tiến bộ không tiến bộ mà lại tụt lùi.
Ngày: 02/10/2020 10:26:51 AM Bởi: Bùi Tấn Luân
Không có tiêu đề
- Dự thảo nghị quyết tại điểm a,b,c khoản 1 điều 2 quy định xã, phường loại 1 là 14 người; loại 2 là 12 người và loại 3 là 10 người tuy nhiên trong dự thảo Nghị quyết lại ghi cụ thể các chức danh của xã, phường loại 1 đến 15 người; loại 2 là 14 người và loại 3 là 12 người vượt quá số người so với quy định; - Dự thảo nghị quyết tại điểm d khoản 1 điều 2 quy định xã, phường loại 1 nên quy định chức danh chỉ huy phó BCH quân sự có thể bố trí 02 người tuy nhiên không vượt quá số người quy định tại điểm a khoản 1 điều này; - xã, phường loại 1 nên nhập 02 lĩnh vực (Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi; - Khuyến nông - Thú y cơ sở); thành 01 là Kế hoạch - Thủy lợi và Khuyến nông - Thú y cơ sở; (nên bỏ từ giao thông vì ở chức vụ trên đã có từ đô thị) các xã, phường loại 2 và 3 tương tự như loại 1 này
Ngày: 01/10/2020 03:51:36 PM Bởi: Võ Duy Vương
GÓP Ý DỰ THẢO NQ QUI ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KCT Ở XÃ
1. Thống nhất với số lượng chức danh cán bộ KCT ở từng khu vực trong dự thảo. 2. Về Quy định mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố: So với Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 thì số lượng người hoạt động không chuyên trách giảm gần một nữa đồng nghĩa với khối lượng công việc tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, mức phụ cấp theo dự thảo từ 1,2 đến 1,7 là rất thấp, không đảm bảo thu nhập cho người hoạt động chuyên trách. Hiện nay, những cán bộ KCT ở xã phường còn là những người có tâm huyết cống hiến tri thức để phục vụ nhân dân, họ tự nâng cao trình độ để phục vụ công việc góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở địa phương, và đây cũng là tạo nguồn cán bộ để địa phương vận dụng, không phải tốn kinh phí đào tạo từ ngân sách nhà nước để nâng chuẩn. Để Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tôi xin đề xuất như sau: - Giữ nguyên hệ số phụ cấp 1.3 như hiện nay hoặc cao hơn NQ số 06/2014/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi. - Hỗ trợ phụ cấp bằng cấp (chỉ đại học), điều này sẽ khuyến khích người hoạt động KCT ở xã học tập nâng cao trình độ; đồng thời tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho cấp xã trong tình hình mới, đồng thời cũng phù hợp với Thông tư 13 của Bộ Nội vụ qui định về chuẩn cán bộ, công chức cấp xã được ban hành năm 2019. Người góp ý: Lý Duy Vũ - UBMTTQVN xã Tịnh Châu
Ngày: 01/10/2020 02:29:08 PM Bởi: Lý Duy Vũ
Không có tiêu đề
Tôi Thống nhất với các chức danh như dự thảo Nghị quyết đã nêu. Để tạo điều kiện cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã hoạt động và cống hiến cho xã hội. Đề nghị cơ quan tham mưu nghiên cứu tổng hợp tham mưu cho HĐND tỉnh Nên tiếp tục hổ trợ băng cấp theo Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND Tỉnh Quảng Ngãi. Có trình độ trung cấp được hỗ trợ phụ cấp hằng tháng bằng 10%; có trình độ cao đẳng, đại học được hỗ trợ phụ cấp hằng tháng bằng 20% so với mức phụ cấp hằng tháng theo chức danh; Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện,Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Ngày: 01/10/2020 09:53:16 AM Bởi: Huỳnh Trung Thiên
Không có tiêu đề
Tôi Thống nhất với các chức danh như dự thảo Nghị quyết đã nêu. Nhưng kính mong HĐND tỉnh xem xét lại mức phụ cấp cho cán bộ Không chuyên trách là quá thấp, chẳng hạn như các chức danh làm việc thuộc khối chính quyền thì công việc hằng ngày rất nhiều, hầu như làm việc tương đương như công chức mà mức phụ cấp như vậy thì làm sao đủ để họ trang trải cuộc sống. Vậy kính mong HĐND tỉnh xem xét lại mức phụ cấp cho họ, có thể hỗ trợ thêm bằng cấp để khuyến khích họ nâng cao trình độ chuyên môn để công tác được tốt hơn. Xin cảm ơn!!!!!
Ngày: 30/09/2020 03:52:54 PM Bởi: Nguyễn Thị Ánh Hoa
Không có tiêu đề
Thời buổi bây giờ làm tạp vụ cũng được 4 triệu 1 tháng. Mức trợ cấp hiện tại cho cán bộ không chuyên trách cấp xã đã quá thấp so với nhu cầu sống hiện nay. Vậy mà không hiểu sao các bác lại giảm hệ số xuống còn 1.12, 1,15 vậy chúng tôi sống bằng gì hả các bác. Ví dụ như vị trí văn phòng đảng uỷ, số lượng công việc đâu phải là ít. Có khi làm ngày 8 tiếng cũng không hết việc. Càng ngày càng ép như vậy thì thử hỏi còn ai muốn cống hiến cho địa phương, quê nhà, làm sao tìm được người nhiệt huyết với công việc khi cái bụng không đủ no. Thật không còn gì để nói
Ngày: 30/09/2020 02:29:19 PM Bởi: Nguyễn thị thuý liêm
Góp ý dự thảo
Thống nhất với các chức danh như dự thảo đã nêu, nhưng kính mong các cấp tăng mức phụ cấp hiện hưởng, vì như vậy là cán bộ KCT quá thấp so với cuộc sống hiện tại, và các cán bộ nào có bằng cấp phải hỗ trợ thêm bằng cấp.
Ngày: 30/09/2020 01:32:04 PM Bởi: nguyễn Minh Tùng
Không có tiêu đề
Thống nhất với chức danh cán bộ bán chuyên trách như dự thảo đã nêu. Nhưng theo như dự thảo thì mức phụ cấp thấp hơn mức phụ cấp hiện hưởng. Mong HĐND tỉnh nên xem xét lại mức hổ trợ cho cán bộ sao cho đáp ứng được cuộc sống để tiếp tục công việc. Hầu hết cán bộ bán chuyên trách làm lâu năm rất nhiều, họ quyết phục vụ cho nhân dân, phấn đấu tham gia học tập để đủ tiêu chuẩn mà NHà nước đưa ra, dù phụ cấp ít nhưng cũng không ngần ngại học tập. Vì thế nên xem xét hổ trợ thêm bằng cấp.
Ngày: 22/09/2020 03:38:58 PM Bởi: Nguyễn Thị Bình
Không có tiêu đề
Thống nhất với với các chức danh như Dự thảo đã nêu. Tuy nhiên, so với mức sống hiện tại hiện nay ngày càng cao mà phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ngày càng thấp. Khi tuyển đầu vào thì yêu cầu bằng cấp nhưng khi khi hỗ trợ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách thì không đề cập đến việc hỗ trợ bằng cấp. Với mức phụ cấp như Dự thảo nêu là 1,15 bao gồm BHXH, BTYT thì một tháng người hoạt động không chuyên trách chỉ được 1.300.000 đồng/tháng, thử hỏi với mức phụ cấp như thế này thì người hoạt động không chuyên trách họ sống ra sao trong khi đó khi đó trách nhiệm công việc đòi hỏi ngày càng cao. Vì vậy, tôi đề HĐND Tỉnh xem xét hỗ trợ bằng cấp theo Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND Tỉnh Quảng Ngãi cho người hoạt động không chuyên trách.
Ngày: 22/09/2020 03:38:24 PM Bởi: Lê Thị Mỹ Hằng
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi