Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 25/9/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/10/2020
Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ

 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi