Dự thảo Nghị quyết về chính sách khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thay thế Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2014 và Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về chính sách khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thay thế Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2014 và Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh
Ngày đăng dự thảo: 13/5/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/6/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ

 Nghị quyết về chính sách khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thay thế Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2014 và Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi