Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 1/9/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 1/10/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
Góp ý dự thảo
Kính mong các cấp quan tâm đến cán bộ không chuyên trách cấp xã về phụ cấp và cũng như hỗ trợ thêm các đồng chí có bằng cáp Đại học để có thêm nguồn thu nhập.
Ngày: 21/09/2021 01:08:05 PM Bởi: Phùng Quốc Đạt
Góp ý dự thảo
Kính mong các cấp quan tâm đến cán bộ không chuyên trách cấp xã về phụ cấp và cũng như hỗ trợ thêm các đồng chí có bằng cáp Đại học để có thêm nguồn thu nhập.
Ngày: 21/09/2021 01:06:15 PM Bởi: Phùng Quốc Đạt
góp ý dự thảo hổ trợ KCT cấp xã
cần hổ trợ thêm phụ cấp cho các chức danh đã gọp lại và hổ trợ thêm phụ cấp cho cán bộ có bằng Đại học trở lên: VD: xã loại 2, nay gộp chức danh Phó ban Tuyên giáo kiêm Dân vận - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, làm 03 việc và một số chức danh khác... nhưng chỉ được hưởng phụ cấp 01 chức vụ.
Ngày: 20/09/2021 10:10:22 AM Bởi: Nguyễn Thành Nhơn
GÓP Ý DỰ THẢO HỖ TRỢ CÁN BỘ KCT Ở XÃ, THÔN
Hiện nay, những cán bộ KCT ở xã phường còn đang công tác là những người có tâm huyết cống hiến tri thức để phục vụ nhân dân. Với mức phụ cấp ít ỏi, nhưng họ vẫn tự nâng cao trình độ để phục vụ công việc, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở địa phương, và đây cũng là tạo nguồn cán bộ để địa phương vận dụng, không phải tốn kinh phí đào tạo từ ngân sách nhà nước để nâng chuẩn. Để Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tôi xin đề xuất như sau: - Đồng ý với mức hỗ trợ thêm cho cb kct ở Xã, Thôn, TDP như trong Dự thảo Tờ trình. - Hỗ trợ đóng BHXH, BHYT như NQ số: 06-2014/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi. - Hỗ trợ phụ cấp bằng cấp (chỉ đại học), điều này sẽ khuyến khích người hoạt động KCT ở xã tự học tập nâng cao trình độ phục vụ nhân dân; đồng thời tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho cấp xã trong tình hình mới và cũng phù hợp với Thông tư số 13 của Bộ Nội vụ qui định về chuẩn cán bộ, công chức cấp xã được ban hành năm 2019. Người góp ý: Lý Duy Vũ - UBMTTQ Tịnh Châu
Ngày: 17/09/2021 09:42:18 PM Bởi: Lý Duy Vũ
Gop y
Kính đề nghị quý cấp lãnh đạo bổ sung mức phụ cấp về bằng cấp cho cbkct
Ngày: 17/09/2021 06:06:41 PM Bởi: Trần thị minh thanh
Góp ý dự thảo
Kính mong các cấp xem xét bổ sung thêm phụ cấp về bằng cấp cho cbkct cấp xã.
Ngày: 17/09/2021 05:48:02 PM Bởi: Nguyễn Văn Thanh
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi