Dự thảo Bãi bỏ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 và Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Bãi bỏ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 và Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày đăng dự thảo: 19/11/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/12/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ

 Bãi bỏ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 và Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của  Hội đồng nhân dân tỉnh

 
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi