Dự thảo Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 23/5/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/6/2017
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi