Dự thảo Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết và nội dung Nghị quyết Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết và nội dung Nghị quyết Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 31/7/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/8/2017
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi