Dự thảo Dự thảo Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Dự thảo Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh
Ngày đăng dự thảo: 29/10/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/11/2017
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi