Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành tại Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành tại Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh
Ngày đăng dự thảo: 8/8/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 7/9/2019
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi