Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 23/8/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/9/2019
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi