Dự thảo Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động sáng kiến của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động sáng kiến của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 10/9/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/10/2019
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi