Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng dự thảo: 10/9/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/10/2019
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi