Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 10/2/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/3/2020
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
GÓP Ý DỰ THẢO
Xin tham gia góp ý dự thảo NQ như sau: 1. Về Quy định về số lượng, chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố: Giảm chức danh Phó trưởng CA, hoặc CA viên thường trực để bố trí chức danh Thủ quỷ - Văn thư lưu trữ. Vì hiện nay, văn bản đến trong một ngày của UBND cấp xã rất nhiều, khối lượng công việc của Công chức Văn phòng-Thống kê lại tương đối nhiều không thể đảm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ. Hơn nữa theo dự theo Nghị định của Chính phủ về Quy định việc xây dựng lực lượng CAX chính quy thì sẽ không còn chức danh Phó trưởng CAX, CA viên thường trực. 2. Về Quy định mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố: So với Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 thì số lượng người hoạt động không chuyên trách giảm gần một nữa đồng nghĩa với khối lượng công việc tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, mức phụ cấp theo dự thảo từ 1,2 đến 1,7 là rất thấp, không đảm bảo thu nhập cho người hoạt động chuyên trách. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh cân đối nguồn ngân sách của tỉnh để hỗ trợ thêm cho những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn bằng hoặc cao hơn so với Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ngày: 12/02/2020 07:52:05 AM Bởi: Trần Phú Thịnh
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi