Dự thảo Góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 1/10/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/10/2016
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi