Dự thảo Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Phần mềm quản lý tiền lương, cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Quảng Ngai.
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Phần mềm quản lý tiền lương, cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Quảng Ngai.
Ngày đăng dự thảo: 31/5/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/6/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi