Dự thảo Về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng dự thảo: 15/6/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/7/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi