Dự thảo Dự thảo Nghị quyết Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025
Ngày đăng dự thảo: 25/10/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/11/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi