Dự thảo Dự thảo Quyết định Quy định một số chính sách ưu đãi đối với các dự án khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Dự thảo Quyết định Quy định một số chính sách ưu đãi đối với các dự án khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 26/11/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/12/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi