Dự thảo Góp ý dự thảo giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Góp ý dự thảo giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng dự thảo: 26/10/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/11/2016
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi