Dự thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2022 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách mới
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2022 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách mới
Ngày đăng dự thảo: 30/5/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 29/6/2022
Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi