Dự thảo Lấy ý kiến Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an ninh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 100m tính từ ranh giới khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Lấy ý kiến Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an ninh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 100m tính từ ranh giới khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ
Ngày đăng dự thảo: 21/12/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/1/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi