Dự thảo Góp ý dự thảo Nghị quyết, Tờ trình và Đề án quy định mức thu phí, lệ phí
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Góp ý dự thảo Nghị quyết, Tờ trình và Đề án quy định mức thu phí, lệ phí
Ngày đăng dự thảo: 14/1/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 13/2/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

 Góp ý dự thảo Nghị quyết, Tờ trình và Đề án quy định mức thu phí, lệ phí

(1) Dự thảo Nghị Góp ý dự thảo Nghị quyết, Tờ trình và Đề án quy định mức thu phí, lệ phíquyết, Tờ trình, Đề án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

(2) Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Đề án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

(3) Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Đề án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi