Dự thảo Xin ý kiến Góp ý về Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Xin ý kiến Góp ý về Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 1/2/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 3/3/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
V/v ý kiến góp ý bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
V/v ý kiến góp ý bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày: 02/03/2021 10:58:26 AM Bởi: Võ Xuân Thế
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi