Dự thảo Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
Ngày đăng dự thảo: 1/2/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 3/3/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 235/BTNMT-TCMT ngày 18/01/2021 và UBND tỉnh tại Công văn số 305/UBND-NNTN ngày 20/01/2021 về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức thực hiện một số hoạt động sau:

1.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học và kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

2.  Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021.

3.  Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nguồn nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của ngành và địa phương.

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi