Dự thảo Xin góp ý kiến Sửa đổi, bổ sung Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Quảng ngãi.
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Xin góp ý kiến Sửa đổi, bổ sung Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Quảng ngãi.
Ngày đăng dự thảo: 14/7/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 13/8/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
Không có tiêu đề
Kính đề nghị bổ sung theo nội dung sau:
Ngày: 03/08/2021 04:17:16 PM Bởi: Võ Thị Nguyệt
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi