Dự thảo V/v giới thiệu toàn văn nội dung và lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: V/v giới thiệu toàn văn nội dung và lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 26/7/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/8/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

  

Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
góp ý vào Dự thảo QĐ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phương án Bồi thường...
Tôi có góp ý vào Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau: 1. Việc Dự thảo là rất công phu, có chất lượng. 2. Tuy nhiên bản thân mong muốn ban soạn thảo nên đặt mình vào người dân của tỉnh Quảng Ngãi, với đặc tính là đọc và hiểu rõ ràng ngay các quy định cụ thể của Quyết định này, khi được UBND tỉnh ban hành chính thức, không phải đi đối chiếu sang các điều khoản khác ở các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến Quyết định này (Luật Đất đai và các văn bản dưới Luật liên quan đến công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi); Chẳng hạn tại Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện được bồi thường về đất: Nguyên tắc, điều kiện được bồi thường về đất thực hiện theo Điều 74, 75 Luật Đất đai); Điều 4. Những trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất: Những trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất thực hiện theo Điều 82 Luật Đất đai và nhiều điều khoản khác của Dự thảo QĐ này. Vì vậy, kính đề nghị Ban soạn thảo liệt kê luôn nội dung quy định của Điều 74, 75 Luật Đất đai, đưa vào QĐ nầy để người dân đọc và hiểu ngay, khỏi phải đi tra cứu điều 74, 75 Luật Đất đai vì người dân không có điều kiện. Tương tự như vậy, đề nghị các điều khoản khác, mong muốn Ban soạn thảo quan tâm. Tôi xin được góp ý như trên./.
Ngày: 18/08/2021 03:10:43 PM Bởi: Lâm Văn Nhiều
Góp ý dự thảo
Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất như dự thảo.
Ngày: 03/08/2021 03:06:17 PM Bởi: Trương Đức Thành
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi