Dự thảo Góp ý dự thảo ban hành quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Góp ý dự thảo ban hành quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.
Ngày đăng dự thảo: 1/9/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/9/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi