Dự thảo Lấy ý kiến góp ý về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: Lấy ý kiến góp ý về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 21/10/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/11/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi