Dự thảo Lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: Lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 26/10/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/11/2023
Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

  

Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
Không có tiêu đề
ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày: 15/11/2023 03:02:27 PM Bởi: Lê Văn Nam
góp ý về kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Thực hiện Công văn số 5829/UBND ngày 25/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Về việc lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 20247 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Điền thống nhất với những nội dung: 1. Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ theo quy định tại Điều 58, luật đất đai 2. Danh mục công trình, dự án thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 luật Đất đai. 3. Danh mục công trình, dự án tiếp tục thực hiện trong năm 2024. Nay UBND xã Nghĩa Điền kính Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi xem xét tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo quy định.
Ngày: 31/10/2023 09:55:04 AM Bởi: Võ Thị Nguyệt
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi