Dự thảo Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 11/5/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/6/2022
Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

Nội dung văn bản dự thảo tải tại đây. 

Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
Không có tiêu đề
Qua nghiên cúa dự thảo Tờ trình việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ quy định đến Khung nhuận bút đối với Trang thông tin điện tử/Trang mạng xã hội của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Do vậy tôi đề nghị cần bổ sung quy định Khung nhuận bút đối với Trang thông tin điện tử/Trang mạng xã hội UBND xã quản lý. xin cảm ơn.
Ngày: 23/05/2022 03:12:40 PM Bởi: Đinh Văn Bé
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi