Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cở sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cở sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
Ngày đăng dự thảo: 6/3/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 5/4/2017
Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi