Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết quy định nội dung và mức chi Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng ngãi
Ngày đăng dự thảo: 27/4/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/5/2017
Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi