Dự thảo Dự thảo Hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Dự thảo Hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày đăng dự thảo: 1/9/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 1/10/2017
Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi