Dự thảo Dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ
Ngày đăng dự thảo: 8/11/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 8/12/2017
Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi